Penselskrift

Penselskrift är syskon till verket "Landskapspartitur", som är placerat på samma hus och utfört av samma konstnär: färgsättningen med dominerande blå färgtoner och röda accenter och uttrycket i det abstrakta bildspråket knyter dem samman.

Penselskrift eggar - liksom Landskapspartitur — med sitt mångtydiga utförande ens fantasi, och måhända kan man i verket till exempel tycka sig se himmel och molnmassor, vindpinade björkar och häftigt forsande vattendrag. Eller kanske man ser en rörelse, ett häftigt skuttande djurs bakben som sveper över bildytan?

Titeln "Penselskrift" talar dock om det konstnärliga arbetet i sig: vad man än tycker sig se i bilden är det ett resultat av en pensels arbete på en yta, konstnärens penseldrag har skapat en bild för betraktaren att läsa; att fritt tolka.

1989 Bertil Sundstedt

Smedjegatan 10, Folksamhuset

Emalj

Om konstnären

Bertil Sundstedt

Sidan uppdaterades den 7 mars 2023