Millenniearken

Den ser lite hemlighetsfull ut, Kerstin Hedströms Millennieark, där den står strax innanför en av entréerna till Stadsparken. En fyrsidig, kärvt rostig pelare med lätt välvda sidor, som med ett slutet uttryck ruvar på sin hemlighet: ett budskap till framtidens människor.

Inuti arken finns hyllor i blästrat glas med föremål som ska berätta något om hur livet levs i Luleå och Norrbotten nu, under vår tid. Det är sammanlagt 26 luleåbor som valt ut dessa saker och som vid ceremonier som genomfördes under år 1999 överlämnade dem till arken och framtiden: nyårsafton år 2999 - 3000 är det tänkt att den ska öppnas och undersökas av dem som då bor här.

Vid nyårsafton 1999 — 2000 förslöts pelaren genom att det krönande kapitälet med sina stiliserade symboler för tro, hopp och kärlek — korset, ankaret och hjärtat — svetsades fast, och så här har Kerstin Hedström förklarat sitt verk: "Det här är budskapet jag vill sända till framtiden. Det viktigaste i livet; tron, hoppet och
kärleken. I en tillvaro fylld av stress och otrygghet är det lätt att tänka sig att detta gamla uttryck får ännu större betydelse i framtiden."

2000 Kerstin Hedström

Stadsparken

Skulptur i corténstål

Om konstnären

Kerstin Hedström

Kerstin Hedström är född i Boden kommun och bosatt och verksam i Luleå. Hon har utbildat sig inom bland annat foto, grafisk form och illustration, bronsgjutning och betong och även gått skrivarlinjen på Sörängens folkhögskola.
Främst arbetar Kerstin Hedström tredimensionellt, med installationer och skulpturer, och använder sig då gärna av återanvänt material. Om sitt konstnärliga arbete har hon sagt: " Jag bär på en önskan om ett högre tillstånd och balans i tillvaron. Detta avspeglas i - ofta sakrala - geometriska utformningar och svävande kompositioner. Verken får en kontrollerad struktur, men är försök att skildra det okontrollerbara."
Kerstin Hedström har deltagit i ett flertal utställningar och gjort offentliga utsmyckningar i ett antal städer i Norrbotten.

Sidan uppdaterades den 7 mars 2023