Metallräcke

Verket kom till på uppdrag av Riksbyggen som ett unikt gestaltat trafikhinder: placerad mellan punkthuset och affärshuset vid Mjölkuddens centrum har Linnés lilla skulptur hindrat många generationers cyklister från att cykla (eller åtminstone cykla alltför fort) i den smala passagen.

En glad grunka med lekfull asymmetri och dekorativa geometriska figurer som samtidigt är elegant i sin lätta, luftiga utformning. Verket speglar 60-talets genombrott för den abstrakta, associativa snarare än avbildande, skulpturen och kan till exempel föra tankarna till ett stiliserat träd som växer upp ur stenbeläggningen och i sitt grenverk bär på en enda rund och mogen frukt.

1967 Bertil Linné

Mjölkuddsvägen 51

Skulptur i järn

Om konstnären

Bertil Linné

Bertil Linné levde mellan åren 1913 – 2000. Han växte upp i Boden och studerade på 30-talet i Stockholm, vid Tekniska målarskolan och Högre konstindustriella skolan (nuvarande Konstfack). Under några år var han praktikant hos konstnären Einar Forseth samtidigt som han periodvis studerade vid Edvin Ollers och Otte Skölds målarskolor.
Så småningom återvände Linné till Boden. Han arbetade både två- och tredimensionellt, hans formspråk var ofta lekfullt och i sitt måleri var Linné en uttrycksfull kolorist.
Linné utförde en rad offentliga arbeten och han finns bland annat representerad hos Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen i Norrbotten och Länsmuseet i Norrbotten.

Sidan uppdaterades den 7 mars 2023