Snöskoter

Här hittar du information regler och bestämmelser för skoterkörning i Luleå kommun.

Körning med snöskoter är tillåten på väl snötäckt och tjälad mark om det inte finns risk för skador på mark och vegetation och ska alltid ske med stor hänsyn till växt- och djurliv. Mer information om regler och lagar för snöskotertrafik hittar du hos Länsstyrelsen.länk till annan webbplats 

Skoterförbud

Motordrivna fordon får inte föras på snötäckt mark i tätorter och följande områden:

 • Luleå tätort
 • Gammelstad
 • Sunderbyn
 • Måttsund
 • Råneå
 • Luleå skärgård. På alla öar råder totalförbud, undantag är markerade leder på Hindersön samt på Småskär.
 • Isbanan, området mellan banan och fastlandet samt gråsjälören, kör du parrallellt med banan gäller en maxhastighet på 20 km/h.

Se karta över förbudsområdet för Luleå tätort samt området kring isbanan, rödstreckat område innebär skoterförbud. 

Undantag av skoterförbud:

 • Markerade skoterleder
 • Körning för jord- och skogsbruket samt rennäringens behov
 • Körning för skötsel av skidspår och skidanläggningar
 • Fritidshusägare för körning närmaste väg mellan sjöis/skoterled/närmast plogade väg fram till fritidshuset.
 • Vid uttransport av fälld älg med lättare älgdragare
Minimera
Skoterföreningar

Bensby skoterförening 
carl.blomquist@telia.com
Innerbyvägen 5 
975 96 Luleå 

Furufjärdens skoterklubb 
fredrik@ostlingstrafik.se
Backarvägen 71 
975 98 Luleå

Fyrklöverns skoter & fritidsförening 
suneengstrom@tele2.se
Klöverträsk Byaväg 65 
975 91 Luleå

Hertsö skoterföreninglänk till annan webbplats
stefan@skoterklubben.net
Blåbärsstigen
974 51 Luleå

Jämtö AIK Skotersektionen 
lars.i.berg@telia.com
Rörbäcksvägen 
955 92 Råneå 

Niemisels allmänna idrottsklubb NAIK
oskar_n@live.se
Skogsbacken 7 
955 95 Niemisel

Skoterklubben Snöstjärnan 
Box 85 
955 22 Råneå

Smedsbyns skoterklubb 
Smedsbyvägen 959
975 98 Luleå 

Sunderbyns skoterföreninglänk till annan webbplats
holmberg.lena@gmail.com
Bärgarstigen 16
954 35 Gammelstad

Vitådalens skoterklubb länk till annan webbplats
erik.larsson@live.se
Sandholmen 30
955 92 Råneå