Mjölkuddsberget är ett stadsnära skogsområde med stort naturvärde. Det är en plats där du kan utöva friluftsliv, motion och rekreation i nära anslutning till Luleå centrum. Här kan du vandra runt i en naturskog med vildmarkskänsla och spännande historia likväl som att jogga på det upplysta elljusspåret. På sensommar och höst inbjuder området också till att plocka bär och svamp.

Runt hela berget finns det en upplyst motionsslinga. Det finns även vandringsstigar på berget utrustade med skyltar som berättar om bland annat ekologi och trädslag.

Därtill finns det rastplatser och en bilväg, Krabbstigen, som leder upp mot toppen av berget. En tillgänglighetsanpassade rastplats finns i anslutning till toppen av berget.


Hitta hit