Karta över gammelstadsviken

Gammelstadsviken

Guldkant vid Gammelstadsviken

Naturskyddsföreningen, ornitologiska föreningen, länsstyrelsen och Luleå kommuns projekt för att utveckla fågelområdet vid Gammelstadsviken är klart.

Bakgrund

Projektet hade som syfte och mål att förbättra tillgängligheten med stigar, sittplatser, skådarplatser med mera.

"Vi vill öka antalet besökare till områdena genom information, aktiviteter och marknadsföring. För fågellivet kommer naturvårdande åtgärder att vidtas."

Området har inventerats grundligt och länsstyrelsen har tagit fram en ny skötsel- och bevarandeplan för området. Projektet Guldkant kring Gammelstadsviken startade 2012 och avslutades 2016.

Fyra fantastiska leder

Det finns fyra leder att ta del av. Alla med sittplatser, eldstäder och informationsskyltar. Besök utkikstornet och spana på det rika fågellivet som finns runt viken. Vid tornet finns informationsskyltar om de vanligaste arterna du kan se vid Gammelstadsviken.

Skriv ut karta.

Ta sig hit

Fyra entréer till lederna:

Norrifrån, vid Hägnan Lokalbuss, Buss 9 stannar vid Kyrkbyn, stigen börjar från friluftsmuseet Hägnans parkering.

Österifrån Haparandavägen,
Skyltad avfart och skogsbilväg fram till parkering
Anpassad led fram till torn för barnvagnar och rullstolar

Sydost ifrån Vänortsvägen
Cykelväg
Lokalbuss, Buss 4
Det finns en stig i slutet av vänortsvägen fram till leden

Söderifrån Notvikens station
Lokalbuss, Buss 5
Cykelväg fram till leden
Parkering

Logotyper för delaktiga medverkande i projektet
Anläggningen av den nya leden pågår

Anläggningen av den nya leden pågår.

Stora dvärgmåsägg ligger vid samlingsplatsen vid Mjölkuddstjärn.

Gömslet vid Scandic gör det möjligt att se häckande fåglar på nära håll. Foto: Tomas Öberg, Natur i Norr