Gammelstadsviken

Gammelstadsviken ligger som en avsnörd havsvik nordväst om Luleå. Med sitt nordliga läge har sjön blivit utpostlokal för ett flertal sydliga arter och påminner biologiskt om en sydsvensk slättsjö. Sjön har stora bälten av bredkaveldun och vass och här blommar dvärgnäckros.

Här finns olika änder som brunand, årta, snatterand, skedand. Andra ovanliga fåglar på de här nordliga breddgraderna är sothöns, skäggdopping, gråhakedopping och brun kärrhök. Är du väldigt lyckosam kan du få syn på en havsörn och även den typiska norrlandsfågeln dvärgmås Läs mer om de vanliga arterna i vårt fågelhäfteöppnas i nytt fönster.

Området är skyddat som naturreservat och Natura 2000-område. Det finns skyltade stigar till fågeltorn, skådarplatser och grillplatser. Stigen från Haparandavägen till tornet och tornplatsen är anpassad för rullator, barnvagn och rullstol. På tornplatsen finns artinformation, torrdass och skådarplattform med full tillgänglighet. Läs mer på  Länsstyrelsens sida om Gammelstadsvikenlänk till annan webbplats

Gammelstadsviken är ett värdefullt våtmarksområde upptaget på FN:s lista över skyddsvärda våtmarker (Ramsar-konventionen). Reservatet förbättrades i projektet Guldkant kring Gammelstadsviken. Här kan du läsa slutrapporten.

Hitta hit:
Du kan komma in i naturreservatet från Friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad, Haparandavägen, Vänortsvägen och Notvikens station.