Natur & friluftsområden

Här hittar du information och vägbeskrivningar till friluftsområden och naturreservat i Luleå kommun. Tänk på att visa hänsyn till skog och natur när du är ute och att följa allemansrätten.

Allemansrätten

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att vandra i skog och mark, plocka svamp, bär och blommor som inte är fridlysta, bada, åka båt på sjöar och vattendrag.

Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet mot djur och natur, mot markägare och mot andra människor som vistas i naturen - inte störa och inte förstöra.

Bälingeberget

Bälingeberget är ett lättillgängligt naturreservat som visar på lämningar från avsmältningen av landisen med stora fält av klappersten, strandvallar som anger havets olika nivåer, grottor och långa sammanhängande erosionskanter som bildats. 

Granar, tallar och lavklädda hällar och klapperstenar samt lingon- och blåbärsris är den flora som är mest iögonfallande. Efter noggrannare iakttagelser har det noterats upp till 200 olika växtarter i området. Av orkidéer kan nämnas spindelblomster, myggblomster, korallrot, nattviol och jungfru Marie nycklar. 

Älgar och rådjur finns i området samt en rad olika arter av skogsfåglar, rovfåglar, ugglor och även den fridlysta tretåiga hackspetten. I området finns stigar, rastplatser och toaletter. Läs mer på länsstyrelsens sida om Bälingebergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit:

Bälingeberget ligger 1,5 mil väster om Luleå. Från Luleå följer man vägen på Luleälvens södra sida genom Bergnäset och Gäddvik. Det är skyltat mot Bälingebergets naturreservat.
karta

Gammelstadsviken

Gammelstadsviken ligger som en avsnörd havsvik nordväst om Luleå. Med sitt nordliga läge har sjön blivit utpostlokal för ett flertal sydliga arter och påminner biologiskt om en sydsvensk slättsjö. Sjön har stora bälten av bredkaveldun och vass och här blommar dvärgnäckros.

Här finns olika änder som brunand, årta, snatterand, skedand. Andra ovanliga fåglar på de här nordliga breddgraderna är sothöns, skäggdopping, gråhakedopping och brun kärrhök. Är du väldigt lyckosam kan du få syn på en havsörn och även den typiska norrlandsfågeln dvärgmås Läs mer om de vanliga arterna i vårt fågelhäfteöppnas i nytt fönster.

Området är skyddat som naturreservat och Natura 2000-område. Det finns skyltade stigar till fågeltorn, skådarplatser och grillplatser. Stigen från Haparandavägen till tornet och tornplatsen är anpassad för rullator, barnvagn och rullstol. På tornplatsen finns artinformation, torrdass och skådarplattform med full tillgänglighet. Läs mer på  Länsstyrelsens sida om Gammelstadsvikenlänk till annan webbplats

Gammelstadsviken är ett värdefullt våtmarksområde upptaget på FN:s lista över skyddsvärda våtmarker (Ramsar-konventionen). Reservatet förbättrades i projektet Guldkant kring Gammelstadsviken. Här kan du läsa slutrapporten.

Hitta hit:
Du kan komma in i naturreservatet från Friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad, Haparandavägen, Vänortsvägen och Notvikens station.

Luleå Skärgård

I Luleå skärgård finns 1312 öar. Många består till stor del av låga sandöar. Öarna vittnar om den pågående landshöjningen och Sandön, Junkön, Sandgrönnorna, Skvalpen och Rödkallen utgör alla synliga delar av den flera mil långa Luleälvsåsen. Vegetationen är tämligen orörd och utgör viktiga fågelhäckningslokaler. 

Läs mer om Luleå Skärgård

Malmens väg

Malmens Väg är en skid- och skoterled utefter den väg malmen forslades från Gällivare/ Malmberget till kusten vid Strömsund med renrajd och hästforor förr i tiden.

Leden är totalt ca 200 km lång och längs leden finns ett stort antal raststugor färdigställda med eldstäder inne- och utomhus. 

Leden förbinder även de omfattande spårsystem med raststugor, fiskesjöar, utsiktsplatser, vindskydd mm som lokala föreningar anlagt och driver i Råneå, Niemisel, Gunnarsbyn, Nattavaara, Jokkmokk och Gällivare.

Läs mer om Malmens Väglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mjölkuddsberget

September 2018

Grillplats på Mjölkuddsberget tas bort p g a upprepad skadegörelse

Nu har Luleå kommun gett upp kampen mot skadegörelsen på den offentliga grillplatsen på Mjölkuddsberget. - Den har vandaliserats och bränts ned ett flertal gånger och speciellt under det senaste året, säger Anna-Marita Johansson, sektionschef Park & Evenemang vid Luleå kommun. Att fortsätta med att bygga upp eller reparera platsen är dessvärre inte längre försvarbart både vad gäller kostnader och arbetskraft. - Tyvärr är detta ett beslut vi valt att ta även om det känns oerhört tråkigt, säger Anna-Marita.

Stadsnära skogsområde

Mjölkuddsberget är ett stadsnära skogsområde med stort naturvärde. Det är en plats där du kan utöva friluftsliv, motion och rekreation i nära anslutning till Luleå centrum. Här kan du vandra runt i en naturskog med vildmarkskänsla och spännande historia likväl som att jogga på det upplysta elljusspåret. På sensommar och höst inbjuder området också till att plocka bär och svamp.

Runt hela berget finns det en upplyst motionsslinga. Det finns även vandringsstigar på berget utrustade med skyltar som berättar om bland annat ekologi och trädslag.

Därtill finns det rastplatser och en bilväg, Krabbstigen, som leder upp mot toppen av berget. En tillgänglighetsanpassade rastplats finns i anslutning till toppen av berget.


Hitta hit

Mjölkuddstjärn

Mjölkuddstjärn var för länge sedan en del av samma havsfjärd som Gammelstadsviken. Nu är den en liten sjö omgiven av affärer, hotell och vägar. Tjärnen har ett rikt fågelliv med i stort sett samma arter som Gammelstadsviken.

Du kan enkelt promenera runt Mjölkuddstjärn (1,3 km). Det finns en bred stig eller spång, samlingsplats med ägg, gömsle, sittplatser, brygga med mera. Allt anpassat för rullator, barnvagn och rullstol.

Karta för utskrift

Hitta hit

Ormberget

Ormbergets friluftsområde ingår i Ormberget-Hertsölandets naturreservat. Området har mycket att erbjuda den som är intresserad av längdåkning, utförsåkning, skidskytte, löpning, promenader eller friluftsliv i allmänhet.

Ormberget erbjuder fina elbelysta motionsspår för löpning och promenader sommartid. Under vintersäsongen prepareras spåren för längdskidåkning. Tidigt på säsongen anläggs en konstsnöslinga kring Ormbergsstadion.

Förutom längdåkning och skidskytte kan man också åka utför på Ormberget. Ormbergsbacken är en teknik- och familjebacke i vilken det går utmärkt att åka både slalom och snowboard. Här finns ett big-jump för den hoppsugne samt flera rails och vid sidan av skidbacken finns en härligt lång pulkabacke.

Det finns iordningställda grillplatser där man kan grilla och fika.

Hitta hit

Från Luleå centrum kör du Bodenvägen och svänger höger in på Gammelstadsvägen, du följer den till trafikljusen på Svartövägen där du tar höger. Sedan tar du av mot Bensbyn och Björkskatan. Följ Bensbyvägen tills du ser skylten in till höger till Ormberget.

Ormberget - Hertsölandets naturreservat

Ormberget-Hertsölandet är ett naturreservat med stort fokus på friluftsliv. Området är mer än 20 kvadratkilometer stort.

En vandringsled, Hertsöstigen, slingrar sig genom området. Den är 17 kilometer lång och leder besökaren genom reservatet. Leden är märkt med informationstavlor som upplyser besökaren om ledens sevärdheter.

Karta över hertsöträsket och dess vandringsleder.länk till annan webbplats

Hitta hit:

Åk mot Hertsön och vidare på Lövskärsvägen så når du reservatet. Till Ormberget kör vägen mot Björkskatan skylt finns för Ormberget.

Läs mer om skötseln av reservatet

Persöfjärden

Det som är unikt för Persöfjärden är sambandet mellan sjö och omgivande jordbruksmark. Det är även en viktig häckningslokal. Området utgör spelplatser för orrar och jaktmarker för våra större ugglearter. 
Persöfjärden är ett Natura 2000-områdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Persöfjärden är betydelsefull för rovfåglar och som rastplats för framför allt änder, gäss, svanar och vadarfåglar.

Hitta hit:

15 km Norr om Luleå, väster väg E 4 från Persön upp till Vibbyn. Nås lättast från väg E4, väg 383 på norra sidan mellan Persön och Vibbyn eller vägen mellan Nickbyn och Ängesbyn

Råneå älvdal

Råneälven är Sveriges största skogsälv och en av få outbyggda. Älvdalen har mycket varierande karaktär med ett stort antal geovetenskapligt intressanta formationer. Floran är artrik och älven är omgiven av ett bördigt tilltalande landskap med många välbevarade Norrbottensgårdar. En av de mer kända sevärdheterna är Meldersteins järnbruk. 

Via en lätt vandringsstig upp till Pålberget kan man nå en fin utsiktsplats över skogsälven och det norrländska landskapet. Det finns en stor mängd vackra ställen att stanna på längs Råneälven, både om du kommer vandrande, åkande med bil eller paddlande kanot.

Läs mer om Råneå älvdal och dess rastplatser.

Råneå älvdal karta (pdf)