Stipendier

Luleå kommun vill genom kultur- och fritidsstipendium uppmuntra och stödja prestationer som görs inom kultur och fritid. De stipendier som finns att söka är:

Kulturstipendium
Utdelas till den eller de som gjort betydande insatser inom kultur i Luleå kommun och kan tilldelas den eller de som är bosatta eller verksamma inom kommunen eller kommer härifrån. Stipendium kan sökas av alla konstnärskategorier: bild- och formskapare, författare, scenkonstnärer, tonsättare, utövande tonkonstnärer etc. Även andra personer som utfört eller utför goda kulturgärningar under det senaste året kan komma i fråga som stipendiater. Stipendium kan sökas av enskild person eller grupp.

Fritidsstipendium
Utdelas till den eller de som gjort betydande insatser inom fritidslivet i Luleå kommun och kan tilldelas den eller de som är bosatta eller verksamma inom kommunen eller kommer härifrån. Stipendium kan sökas av alla idrott och fritidskategorier: utövare, ledare etc. där personer som utfört goda idrottsliga prestationer under det senaste året eller har ett värdefullt ideellt ungdomsledarskap och föreningsengagemang. Stipendium kan sökas av enskild person eller grupp.

Din ansökan med motivering skickar du till:

kulturochfritid@lulea.se

Skriv "Kultur-och fritidsstipendium" i ämnesraden

Du kan även skicka med fysisk post till:

Luleå kultur- och fritidsförvaltning
971 79 Luleå

Märk kuvertet ”Kultur- och fritidsstipendium”.

Ansökningstiden är öppen fram till 16 september

Återställ
Riktlinjer och kriterier