Mål och planer

Områdesgruppernas planer 2017

Varje områdesgrupp gör en verksamhetsplan innan årets början. För att ta del av planerna för 2017: kontakta områdessamordnaren för ditt område!

Fr o m 2012 finns en fri pott pengar, från vilken områdesgrupperna kan söka pengar löpande under året, när nya idéer dyker upp. Områdessamordnaren hjälper till med ansökan.

Mål för områdesbaserat arbete enligt kommunfullmäktige 2005-08-29, § 131 är:
De boende och verksamma är delaktiga och har inflytande över utvecklingen i sitt eget bostadsområde. Barn och ungdomar deltar i arbetet.