Områdesgrupper

Områdesgruppen är ett nätverk för samverkan mellan olika aktörer på ett lokalt plan.

Områdesgrupperna består av respresentanter från föreningsliv och kommun men även privatpersoner. Alla är välkomna i de frågor som områdesgrupperna driver.

Nedan kan du läsa mer om områdesgrupperna, syftet med dem och hur de arbetar.

Områdesgrupper i Luleå kommun

Bergnäset

Alvik - Alhamn - Antnäs - Bergnäset - Bälinge - Ersnäs - Kallax - Klöverträsk - Lulavan - Måttsund - Selet - Mörön
Områdessamordnare: Hans Larsson, BAIK
E-post: hans@baik.nu
Tel: 0920-178 50

Björkskatan/Porsön

Bensbyn - Björkskatan - Lulsundet - Porsön- Örarna Områdessamordnare: Henrik Aasa, Lira BK
E-post: henrik.aasa@lirabk.se

Hertsön

Hertsön - Lerbäcken                                                                                                              Områdessamordnare: Bengt Augustsson, LSK
E-post: bengt_augustsson@telia.com
Mobil: 070-659 00 11

Hertsön har en egen hemsida http://www.hertson.se/länk till annan webbplats

Råneå

Jämtön - Niemisel - Persön - Råneå - Smedsbyn - Vitå - Ängesbyn
Områdessamordnare: Karl-Axel Holmfrid, IFK Råneå
E-post: karl-axel@holmfrid.com
Mobil: 070-663 09 32 

Örnäset

Lövskatan - Skurholmen - Svartöstaden - Örnäset
Områdessamordnare: Roland Aspviken, IFK Luleå
E-post: roland.aspviken@ifklulea.se
Mobil: 070-170 29 60

Syftet med områdesgrupper

  • Ta tillvara ungas idéer och stötta unga aktörer som vill ordna eller hjälpa till med aktiviteter och arrangemang,
  • Arbeta för en bra förenings- och aktörssamverkan på området,
  • Ha ett främjande förhållningssätt, där alla ses som en resurs,
  • Verka för ett levande bostadsområde,
  • Arbeta för att utveckla området,
  • Aktiviteter/arrangemang ska ske på området, alternativt för de boende på området.

Alla är välkomna att delta i områdesgruppen.

Hur arbetar en områdesgrupp?

Varje områdesgrupp gör en verksamhetsplan innan årets början. För att ta del av planerna: kontakta områdessamordnaren för ditt område.

Det finns en fri pott pengar, från vilken områdesgrupperna kan söka pengar löpande under året, när nya idéer dyker upp. Verksamhetsåret 2018 har potten avsatts till nya aktiviteter för barn och unga samt till integrationsarbete. Ansökningsblankett får du via orådessamordnaren.

Mål för områdesbaserat arbete enligt kommunfullmäktige 2005-08-29, § 131 är:
De boende och verksamma är delaktiga och har inflytande över utvecklingen i sitt eget bostadsområde. Barn och ungdomar deltar i arbetet.