Lotterier & tillstånd

Vill du och din förening anordna ett lotteri? Då är det Lokalbokningen på Fritidsförvaltningen du ska vända dig till för att få tillstånd och information.   

Fritidsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier anordnade av allmännyttiga föreningar inom kommunen.

När behöver man tillstånd?

Nästan alltid, några få undantag finns, se lotterilagen § 19 och § 20länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka kan få tillstånd?

Allmännyttiga föreningar som uppfyller lotterilagenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster krav.

Hur söker man tillstånd?

Det finns två sorters tillstånd att söka, dels när man ska anordna ett enda lotteri och dels när man vill anordna mer än ett lotteri under en treårsperiod. Det sistnämnda kallas registrering. Tillstånd eller registrering söks på särskilda blanketter. Blanketter och övrig information (såsom lotterilagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterförteckning över godkända lotterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster mm) kan beställas på Lokalbokningen tel 0920-45 44 00. Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter. De ifyllda blanketterna skickas sedan till Fritidsförvaltningen, Lokalbokningen, 971 85 Luleå.

När man ska ansöka om tillstånd för ett lotteri 

(se lotterilagen § 15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) ska följande handlingar läggas till ansökningsblanketten:

 • Vinstplan
 • Ekonomisk plan (för lotteriet)
 • Protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgift om vem som föreningen utsett till lotteriföreståndare
 • Vid förhandsdragning skall föreningen antingen medsändaprovlott eller ange LN-nr för den lottyp som föreningen vill använda
 • Skriftligt avtal om serviceföretag anlitas 
 • Senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning
 • Stadgar som antagits och gäller för föreningen
 • Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefonnummer (ordförande, sekreterare, kassör)

När man ska ansöka om registrering 

(se lotterilagen § 17länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) ska följande handlingar läggas till ansökningsblanketten:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 i lotterilagen, med 20 basbelopp under en treårsperiod
 • Uppgift om vem som föreningen utsett till lotteriföreståndare
 • Senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning (om den inte redan finns på Luleå kommun fritid)
 • Stadgar som antagits och gällande för föreningen (om de inte redan finns på Fritidsförvaltningen)
 • Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefonnummer (ordförande, sekreterare, kassör), (om det inte redan finns på Fritidsförvaltningen)

Vad händer med vår ansökan?

Ansökan handläggs och det utses en kontrollant. Ett exemplar av beslutet skickas till föreningen, ett till lotteriföreståndaren och ett till kontrollanten. Före varje lotteri ska föreningen kontakta den utsedda kontrollanten.
 
Vill ni ha ytterligare information på nätet - gå in på Lotteriinspektionens egen hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (högsta myndigheten vad det gäller lotterier). 

Mer information


Har du ytterligare frågor om lotterier och tillstånd mm kan du vända dig till Lokalbokningen 0920-45 44 00.

Dagtid 08.00-17.00 besvaras telefonen av Kundcenter.