Luleå i höstrött

Bidrag till föreningar och privatpersoner

Luleå kommun ger bidrag till både föreningar och privatpersoner för bland annat kulturevenemang, drift av föreningslokaler eller aktivitetsstöd. Du kan läsa mer om kommunens olika bidrag i menyraden till höger.

Fritidsförvaltningens bidrag

Du kan exempelvis söka bidrag till drift och underhåll av föreningens lokaler, bidrag till investeringar eller aktivitetsstöd. I menyn till höger hittar du information om de olika bidragen och hur du gör för att ansöka om dem.

Kulturförvaltningens bidrag

Från kulturförvaltningen kan du söka bidrag för din kulturförening på årsbasis eller för ett specifikt kulturevenemang. Även unga arrangörer kan söka från oss för ett event. I menyn till höger hittar du information om de olika bidragen och hur du gör för att ansöka.

Socialförvaltningens bidrag

Socialnämnden behandlar ansökningar om bidrag från föreningar med anknytning till nämndens verksamhetsområde.