Socialförvaltningens bidrag

Socialnämnden har i uppdrag att behandla ansökningar om bidrag från föreningar med anknytning till nämndens verksamhetsområde.

Ansökan ska ske via Interbook GOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och innehålla uppgifter om sökt bidragsbelopp, stadgar för organisationen, redogörelse för verksamhet, verksamhetsplan och budget, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2019.

Kontakt

Frågor besvaras av Berit Pettersson och Ann-Christine Halmetkangas, 0920-45 30 00.