Julgran

Föreningsbidrag från socialförvaltningen

Socialnämnden behandlar ansökningar om bidrag från föreningar med anknytning till nämndens verksamhetsområde.

Föreningen som söker ska vara en lokal förening som kompletterar, stödjer eller ersätter socialtjänstens insatser, utvecklar och prövar nya metoder, organiserar/aktiverar människor i behov av särskilt stöd för ett självständigt och människorvärdigt liv, eller genomför målinriktad information och utbildning.

Ansökan ska innehålla uppgifter om sökt bidragsbelopp, stadgar för organisationen, redogörelse för verksamhet, verksamhetsplan och budget, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

 • Led i att nå socialnämndens mål och målgrupper = riktade bidrag
 • Kompletterar offentlig verksamhet
 • Stöd till mest utsatta grupper + pionjärinsatser för dem
 • Koppling till svensk socialpolitik

 • Uppbyggd enligt demokratisk grundsyn
 • Värderingar och målsatt verksamhet enligt Socialtjänstlagen, SoL
 • Organisatorisk fasthet
 • Öppen för alla inom respektive intresseområde
 • Antagna stadgar, egen vald styrelse och förd medlemsmatrikel
 • Ansluten till riksförbund
 • Ej ansluten till riksförbund, bidrag efter särskild prövning

 • Lokalkostnaderna kopplas till verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och resultat man förväntas uppnå
 • Socialförvaltningen betalar hyran för föreningar i handikappcentrum
 • Miljöaspekter/kretsloppstänkande beaktas

Om er förening ännu inte är registrerad på Interbook Go kontakta kultur- och fritidsförvaltningsens handläggare via kundcenter på 0920 - 45 30 00.

 1. Föreningen utser en behörig person som ansvarar för alla bidragsansökningar.
 2. Beslutet (med personens namn och e-postadress) protokollförs och skickas in digitalt till Kultur- och fritidsförvaltningen.
 3. Därefter får personen användarnamn och lösenord till det elektroniska bidragssystemet Interbook och föreningen kan göra sin ansökan.

Är er förening redan registrerad på Interbook Go kan ni själva ändra eller lägga till ytterligare personer som ansvarar för era bidragsansökningar.

Kontakta Luleå kommuns kundcenter och fråga efter ansvarig för föreningsbidrag på socialförvaltningen, vardagar på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 9 oktober 2023