• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Nyårsfirande i Luleå

Feuerwerk via Wikimedia Commons

Feuerwerk via Wikimedia Commons

Det traditionsenliga nyårsfirandet i Norra hamn byter plats till Södra hamn. Ett beslut som togs redan inför förra årsskiftet men som då ändrades i sista minut för att tillmötesgå restauranger och gäster som planerat högtiden utifrån det traditionella firandet på platsen. I år blir det dock som tänkt med evenemangsplatsen Södra hamnplan som bas för firandet.

Nyårsfyrverkeri på ny plats

Det finns flera anledningar till att Luleå kommuns nyårsfirande byter plats från Norra hamn till Södra hamn. En är de senaste årens allt mer osäkra isläge en annan att arrangören inte kan garantera trafiksäkerheten i området kring Norra hamn. Dessutom innebär flytten till Södra hamnplan att arrangemanget får en helt ny utvecklingspotential och att området kan användas till nya och fler kringarrangemang

– Södra hamnplan är byggd för stora evenemang och rymmer uppemot 20 000 personer. Där kan vi även tända eldar, bygga vindskydd och mycket annat. Förutsättningarna för ett mer innehållsrikt nyårsfirande finns på Södra hamnplan, säger Örjan Esensjö, projektledare på enheten Park & Evenemang på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Isläget

Vad gäller isläget finns bättre alternativa lösningar på den södra sidan om det skulle visa sig att isen något år inte är lämplig att använda för pyroteknikerna.

– I Södra hamn finns en vågbrytare som vi kan använda som avfyrningsplats om isläget skulle vara dåligt. I Norra hamn hade vi ingen bra Plan B, säger Örjan Esensjö.

Trafiken

Att firandet flyttar från en del av centrum till en annan innebär dock en del nya lösningar vad gäller bl.a. trafiken. – Det kan bli aktuellt att stänga trafiken på Varvsleden under ett par timmar för att öka säkerheten när tusentals människor ska korsa vägen, säger Mikael Sundvall, avdelningschef på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Närboende

Firandet innebär även att en ny grupp med Luleåbor kommer att påverkas av de höga smällar som fyrverkerierna orsakar.

– Boende i Norra hamn hade lärt sig att hantera nyårsfirandet och dess raketer. Flytten innebär att de som bor vid Södra hamn nu drabbas istället. Samtidigt hoppas vi att man har överseende med att det smäller under dessa få minuter och tar tillfället i akt att fira in det nya året med alla andra glada luleåbor, avslutar Mikael Sundvall.