Är du arrangör?

Är du arrangör och vill arrangera något i Luleå så kan du titta på informationen nedan. Behöver du veta mer så vänligen kontakta oss på 0920-45 30 00 så berättar vi mer.

Avfall
Företagen har ansvar atthantera sitt avfall enligt miljöbalken och det finns regler för hur avfall får transporteras och hanteras. 

Brandfarlig vara
Ta hand om dina brandfarliga varor på rätt sätt så minskar risken för skador.

Djur
Du behöver ansöka om tillstånd för att ha vissa djur i Luleå.

Evenemang och tillfällig matservering
Ibland behöver du ansöka om tillstånd hos polisen eller kontaktamiljökontoret när du ska anordna evenemang och/eller tillfällig matservering.

Folköl och tobak
Ansök om tillstånd för att sälja alkohol. Det gör du hoskommunens enhet för serveringstillstånd.

Företag som påverkar miljö och hälsa
Du kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan om ditt företag påverkar miljö eller hälsa. 

Hotell, tillfälliga boenden
Med tillfälligt boende menas till exempel hotell, pensionat, lägergårdar, vandrarhem, militärförläggningar, lägenhetshotell, rum i eller i anslutning.

Livsmedelsverksamhet
Du ska registrera de flesta livsmedelsverksamheterhos miljökontoret. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning. 

Lotteritillstånd
Bara ni som har en ideell förening får ha lotteri. Skicka in ansökan om lotteritillstånd i god tid innan ni ska hålla ert lotteri. 

Serveringstillstånd, alkohol
Ansök omserveringstillstånd för alkohol. Det måste du ha för att servera alkoholdrycker såsom öl, vin och sprit på till exempel restauranger.

Skyltar
Det finns regler förvilken form, längd och bredd du får ha på dina skyltar. Det är för att vi i Luleå ska få en enhetlig och framkomligstadsmiljö...

Torghandel och uteserveringar
Kontakta oss på kommunen om du vill bedriva torghandel så hjälper vi dig.