Fakta om arenan och kontakt

Arenan mitt i centrala Luleå full av möjligheter genom sitt stora antal hallar, lokaler, ytor och förmåga att kunna förvandlas till just det som önskas för arrangemanget.

Återställ
Kontakt
Återställ
Mått
Återställ
Hallarna i arenan
Återställ
Elkraft
Återställ
Belysning
Återställ
IT
Återställ
Scenteknik
Återställ
Toaletter
Återställ
Omklädningsrum/loger
Återställ
Parkering
Återställ
OB-platser
Återställ
Pressplatser
Återställ
Digital skyltning
Återställ
Resultatanläggning
Återställ
Tvättstuga
Återställ
Restaurang
Återställ
Inlastningsmått
Återställ
Servicemän (vaktmästare)
Återställ
Bussparkering
Återställ
Godsmottagning
Återställ
Säkerhet
Återställ
Maskinpark
Återställ
Till- & Från arenan
Återställ
Sjukrum
Återställ
Hjärtstartare
Återställ
Övrigt
Återställ
Utrustning på arenan