Robertsviks ångsåg på 1940-talet.

I kvarteret Valrossen, nuvarande Sälen, låg där landstingshuset nu finns, först Skutvikens Trävaruaktiebolag, Robertsviks Ångsåg och senare Norrbottens träförädling AB. Foto. Okänd, 1940-tal.

Sågverk en vanlig syn vid kusten

Från mitten av 1800-talet och framåt blev ångsågar en vanlig syn vid kusterna kring Luleå. Det blev då kommersiellt gångbart att driva sågverk med ånga och gjorde sågverken oberoende av vattenkraften.

Luleås första sågverk, Luleå Ångsågsbolag, vet vi med säkerhet fanns 1874, kanske redan 1862. Det låg på Oscarsvarv (nuvarande Varvet) och var en av Luleås största arbetsplatser med nästan hundra anställda. Efter den stora stadsbranden 1887 tillverkade man bl a fönster och dörrar när staden skulle byggas upp igen. Ångsågen brann själv upp - ett relativt vanligt öde för sågverken- 1895.

Ett annat ånsågsbolag, Luleå ångsåg, grundat 1898, låg ungefär där Willys ligger idag, i kvarteret Stören.

Tv'ttinrättning för Norrbottens fältjägare samt lokaler för Snickerifabrik på tidigt 1900-tal.

I bottenvåningens vänstra del inrymdes en tvättinrättning för Norrbottens Fältjägare (senare I19). Övriga lokaler i huset upptogs av den dåvarande Snickerifabriken - därefter Luleå Ångsåg. I dagligt tal kallad "Tvätten". Foto: Gustav Lindell, tidigt 1900-tal.

Ångsågen brann 1941 men byggdes upp igen och fanns kvar till mitten på 1960-talet.

Ångsågar har funnits på många ställen runt Luleås stränder under längre eller kortare tid. I Karlsvik fanns Carlsviks ångsåg (1871-1903) den flyttades senare till Altappen. I Norra hamn låg Robertsviks ångsåg. Och på Gültzauudden har en ångsåg med det vackra namnet Josefinewarfs ångsåg, omnämnd 1875, legat. Även på Svartön, Stensborg i Gråsjälfärden och ute vid Granudden (1890-1900) har ångsågar funnits.

I Rånetrakten fanns bland annat sågarna i Jämtösund och på Grundforssågen på Ågrundet.

Sågverksnäringen sysselsatte många under den här perioden i flottning och förädling av timmer och bidrog bokstavligen till att bygga det moderna samhället.

Sök på:
Huvudämne: Arbetplats
Underämne: Sågverk

Se fler bilder i det historiska bildarkivet
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs mer om stadsarkivet