Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Många är nöjda med anhörigstödet

Luleå kommun gjorde förra året en enkätundersökning om invånarna var nöjda med anhörigstödet. Resultatet är att flertalet är nöjda med bemötandet från kommunen. 

Anhörigstöd innebär att kommunen ger stöd till den som vårdar eller stöttar en långvarigt sjuk eller funktionsnedsatt närstående.

Enkätundersökningen från år 2015 har tagit reda på om de anhörigstödjande insatserna varit tillräckliga.

Resultatet har nu sammanställtsöppnas i nytt fönster och ingår i socialnämndens plan för utvecklingsområden.

I år ska en ny enkät skickas ut med fokus på information, bemötande, delaktighet och samarbete.

Läs mer om anhörigstöd vid Luleå kommun.