Startsida Luleå kommun

Enkätundersökning om Luleå kommuns närvaro i sociala medier

Den här enkätundersökningen handlar om Luleå kommuns kommunikation i sociala medier. Målet är att ta reda på vad du som medborgare har för åsikter i frågan. Resultaten används i min kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap samt kan bidra till att utveckla kommunens kommunikation.

Du är en av 1000 som inbjudits till att delta och dina åsikter är värdefulla. Inga förkunskaper krävs för att delta. Dina svar är helt anonyma och enkäten tar ca 10 minuter att besvara. Svaren bör baseras på dina personliga och spontana reaktioner, försök därför att svara så ärligt som möjligt! I slutet av enkäten har du möjlighet att ange din e-postadress om du är intresserad av att ta del av resultaten.

E-postadressen används inte i några andra syften än att skicka ut resultaten. Sista svarsdag är 11 december 2016.

Jag är tacksam för dina svar!
Elin Green Ohlander
Uppsala Universitet

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.