Grundskolans namn

Kort ingress. (Samma som i jämförelsetjänsten) X-skolan är en x-x skola i bostadsområdet Xxxx i Luleå. I anslutning till skolan finns xxxxx. Kort information, en mening, om eventuell profil. (max 350 tecken inkl. blanksteg).

Om vår skola

Här beskriver ni er skola. Fokusera på att beskriva hur ni jobbar på skolan. Har ni inriktningar kan ni nämna dem här.

Ni behöver inte skriva om vilka årskurser ni har eller i vilket bostadsområde skolan finns (det finns i ingressen).

(Max 2000 tecken inkl. blanksteg)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In bibendum tempor luctus. Proin vel vestibulum urna. Vivamus at venenatis turpis. Duis maximus lorem ut nisi ullamcorper tempor. Sed ut feugiat nisi. Etiam pulvinar non ante ac gravida. Cras ut enim eget ipsum malesuada molestie. Suspendisse sed lorem ipsum. Phasellus non ligula vitae odio molestie pretium. In hac habitasse platea dictumst. Etiam porttitor aliquam felis commodo consequat. Integer at est velit.

Aliquam ultricies aliquet efficitur. Suspendisse molestie, arcu eu placerat mollis, magna justo suscipit ante, vel semper ipsum leo in nibh. Cras sed purus turpis. Fusce dapibus justo ac libero malesuada, feugiat elementum leo imperdiet. Aenean placerat semper sapien sed pharetra. Aliquam lobortis sapien eu diam faucibus, sit amet consequat sapien vulputate. Fusce tortor nibh, mollis vel posuere suscipit, maximus ac nunc. Sed gravida, urna posuere aliquam accumsan, lacus leo dictum tortor, ac rhoncus metus elit in nunc.

Inriktningar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In bibendum tempor luctus. Proin vel vestibulum urna. Vivamus at venenatis turpis. Duis maximus lorem ut nisi ullamcorper tempor. Sed ut feugiat nisi. Etiam pulvinar non ante ac gravida. Cras ut enim eget ipsum malesuada molestie. Suspendisse sed lorem ipsum. Phasellus non ligula vitae odio molestie pretium. In hac habitasse platea dictumst. Etiam porttitor aliquam felis commodo consequat. Integer at est velit.

Aliquam ultricies aliquet efficitur. Suspendisse molestie, arcu eu placerat mollis, magna justo suscipit ante, vel semper ipsum leo in nibh. Cras sed purus turpis. Fusce dapibus justo ac libero malesuada, feugiat elementum leo imperdiet. Aenean placerat semper sapien sed pharetra. Aliquam lobortis sapien eu diam faucibus, sit amet consequat sapien vulputate. Fusce tortor nibh, mollis vel posuere suscipit, maximus ac nunc. Sed gravida, urna posuere aliquam accumsan, lacus leo dictum tortor, ac rhoncus metus elit in nunc.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Elever kan vända sig till studie- och yrkesvägledaren i frågor om

  • Gymnasieprogram och kurser
  • Behörigheter till högre studier
  • Utbildningsvägar
  • Yrkesval och arbetsmarknad.

Studie- och yrkesvägledare finns på alla kommunala grundskolor med årskurs 9. Samtliga elever i årskurs 9 erbjuds individuellt vägledningssamtal inför gymnasievalet.

Grundsärskolans studie- och yrkesvägledare finns på Tunaskolan.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

De dagliga öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till elevernas behov.

Kontakt

Grundskolans namn
Adress nr
xxx xx Luleå

Visa på karta

Rektor åk XX
Namn Efternamn
0920-45 30 00

Rektor åk XX
Namn Efternamn
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 19 februari 2021