Luleå kommun logo

Seniorveckan i Luleå 4-7 oktober 2022

Välkommen till en vecka fylld med aktiviteter för dig som är senior. Föreläsningar, hälsofrämjande tips samt råd och stöd i din vardag och mycket mer. Veckan är gratis och öppen för alla, besök det som intresserar dig.

Start för Seniorveckan

Bilder från 4 oktober på Vetenskapens hus. Charlotte Lindmark, skådespelare, drog igång veckan med underhållning vilket uppskattades mycket av publiken.

Tisdag 4 oktober - Vetenskapens hus

Storgatan 53

09.30 Vi bjuder på fika

10.00 Invigning av Seniorveckan - Gabriella Sjöström, socialchef och Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande

10.15 Uppträdande med Charlotte Lindmark

11.00 Förebyggande och tidiga insatser. Hemrehabteamet, Luleå kommun

11.25-11.55 Svenska kyrkan, presentation av verksamheten och allsång

Uppehåll för lunch

13.00 Tandhälsa hos äldre. Elin Lundgren leg. tandläkare, Region Norrbotten

13.35 Vad innebär det att leva med demenssjukdom? Demensteamet, Luleå kommun

14.10 Social delaktighet, en del av ett hälsosamt åldrande. Maria Löfgren, doktorand i arbetsterapi, Luleå tekniska universitet

14.30 Vi bjuder på fika

14.45 Råd om bra mat för äldre. Linnéa Johansson, måltidsutvecklare, Luleå kommun

15.05 Må bra med mat hela livet. Malin Sand leg. dietist, Folkhälsostrateg, Region Norrbotten

15.50-16.00 Avslutning

Onsdag 5 oktober - Öppet hus kl. 10-14 på Fyren

Lulsundsgatan 42

Vi bjuder på fika

10.00-12.00 Prova på Green Screen. Digidelcenter

10.15 Digitalt besök från Visningsrum. Kalix kommun

13.00 Modevisning. Seniorshop

Besök våra utställare under dagen:
Äldresupporten, Kundcenter, Hemrehab, Biblioteket/Digidelcenter, Röda korset, Slussens dagverksamhet, VR-glasögon inom hälso och sjukvård, Seniorshop, Aktivitetssamordnarna, Fixar´n, Hjälpia, SPF Åkerbäret

Torsdag 6 oktober - Nationella anhörigdagen på Bergvikens anhörigcentrum

Majvägen 22

12.30 Information anhörigstöd. Anhöringkonsulenterna i Luleå kommun och Anhörigföreningen Luleå

13.05 Aktiv och meningsfull vardag. Äldresupporten

13.30 Stöd till anhöriga. Demensteamet

13.50 Vi bjuder på fika

14.20 Råd och Stöd i beroendefrågor. RoS-mottagningen

14.45 Vad är biståndshandläggning och hur går det till?

18.00-20.00 Kvällsföreläsning - Att stötta andra och bevara sig själv. Göran Larsson, präst och leg. psykoterapeut. Anmälan senast 5 oktober via epost till
anhorigstod@lulea.se

Fredag 7 oktober - Vetenskapens hus

Storgatan 53

09.30 Vi bjuder på fika

10.00 Projektet Äldresupporten. Ellinor Larsson

10.15 Nära vård för äldre. Lisbeth Löpare-Johansson, Samordnare SKR

10.50 Kvinnors arbete för livet - en osynliggjord historia. Annika Forsén, allmänläkare, docent (i allmänmedicin) vid Umeå universitet

Uppehåll för lunch

13.00 Hur har covid-19-pandemin påverkat vården vid astma och KOL? Caroline Stridsman, leg. sjuksköterska, docent, Region Norrbotten.

13.35 Personcentrerad vardagsrehabilitering – för vem? Maria Ranner, universitetslektor Luleå tekniska universitet

13.55 Vi bjuder på fika

14.15 Silver-MONICA projektet i Norr- och Västerbotten – Studier av faktorer i medelåldern och dess betydelse för ett gott åldrande. Albin Dahlin Almevall, forskningssamordnare, Region Norrbotten.

14.45-15.00 Avslutning