Porsön/Porsödalen

Porsölund

Klicka för att förstora

Porsölund

Nytt delområde planeras norr om snötippen.

Porsögården

Vänortsstigen blev namnet på gång-och cykelvägen vid Porsögården.

Porsödalen - Risslan

Del av Ytterviken 17:32 samt del av Räfsan har fått kvartersnamnet Risslan.

Ny huvudgata

Traktorvägens och Traktorgrändens funktion ändras enligt detaljplan  från lokalgata och natur till huvudgata. 

Öppnandet av Traktorvägen & Traktorgränden innebär att den ursprungliga dragningen av Björkskataleden kan genomföras. 

Universitetsleden från rondellen vid Traktorgränden till Haparandavägen väg 969 ändrar namn till Universitetsvägen och får då samma namn på båda sidor om Haparandavägen.

Björkskataleden

Brandgatan, Traktorrondellen och Faderullan

Porsödalens två cirkulationsplatser har nu fått sina namn och gatan mellan dem har döpts till Brandgatan.

Traktorrondellen
Namnet på rondellen kommer av de tidigare gatunamnen Traktorgränd och Traktorvägen försvann och ändrades till Björkskataleden.

Faderullan
Området ska enligt äldre Lulebor ha benämnts ʺFaderullanʺ. Det är ett både trevligt och roligt namn som även har en historia.

Faderullan var en fastighet som ägdes (åtminstone under andra världskriget) av Rudolf Isakson (”Kuriren‐Isakson”). Under 1942 upplät Isakson fastigheten för odling av grönsaker. Anledningen till detta var en tävling i köksväxtodling som utlystes våren 1942 och riktade sig till ungdomar. Tävlingen, som var riksövergripande, var ett samarbete mellan Kristidsstyrelsen och Sveriges Ungdomsberedskap. Förslagsvis skulle man bilda odlingslag om fem personer och odla på ett område i storleken 50‐100 kvm.

Namnet Faderullan kan signalera att rondellen vid ÅVC är vägen dit man levererar "hela faderullan" när man gör sig av med onödiga grejer, tömmer sitt förråd hemma eller river ut gammal inredning, med mera.

Sidan uppdaterades den 17 februari 2023