Områdesnamn Malmudden

Nytt områdesnamn - Malmstranden

Malmudden 2 och Malmskolan 2, del av Skurholmen 8:38 samt del av Malmbanan 1 har fått kvartersnamnet Malmstranden.

Malmstranden

Sidan uppdaterades den 15 november 2021