Områdesnamn Kallax

Nytt bostadsområde - Tallundsbacken

Ett nytt bostadsområde planeras väster om Kallax by. Planområdet berör ett skogsområde som angränsar till befintlig bostadsbebyggelse. Området kallas för Tallundsbacken.

  

Kallax

Klicka på bilden för förstoring

Ny vägsträckning

En ny vägsträckning byggs mellan Kallaxvägen och Nordkalottens Konferenshotell. Detta medför följande ändringar:

  • Lulviksvägens nya sträckning mot Kallaxvägen får namnet Lulviksvägen.
  • Norrsågsvägens förlängning mot den "nya Lulviksvägen" får namnet Norrsågsvägen.
  • Vägen som går från Nordkalottens Konferenshotell mot Fabriksgatan namnges Nordkalottvägen.

Belägenhetsdresser med namnet Nordkalottstaden tas bort.

 

Sidan uppdaterades den 15 november 2021