Områdesnamn Hertsöheden

Nytt områdesnamn fastställt: Hertsöheden planeras i trakterna mellan Lerbäcken och Hertsön.

Namnet Hertsöheden är hämtat ur skriften "Luleå stads markinnehav under 1800-talet" av Georg Palmgren. År 1689 kom staden överens med fem byamän i Björsbyn om köp av deras andelar i skog och mark som gränsade till Hertsön.

Hertsöheden

Klicka för att förstora

Sidan uppdaterades den 15 november 2021