Namnsatta parker och utegym inom Luleå kommun

Parker är värdefulla platser som många människor besöker och bör därför ur lokaliserande synpunkt ha ett namn. Namnen underlättar även vid utryckningslarm och i arbetet inom kommunens förvaltningar.

Karta över parker och gym

Namnsatta parker

Mossparken och Dalboparken - Dalbo

Karta mossparken och dalboparken

Mossparken, Dalbo, har fått sitt namn med tanke på vad som växer i lövskog. Namnet har därmed koppling till att de flesta vägar i området har namn från lövskogsväxter

Dalboparken ligger intill lekplatsen med namnet Dalbo lekplats.

Snöklocksparken - Skurholmen

Karta snöklocksparken

Snöklocksparken har fått sitt namn då den ligger i kvarteret Snöklockan på Bergviken

Gömda parken - Skurholmen

Karta gömda parken

Ett parknamn som kan locka till besök. En skogspark som ligger ”lite gömd” mellan bostadshusen.

Västra Strandparken

Karta västra strandparken

Universitetsheden

Karta universitetsheden

Lövskatakullen och Femöresparken

Kartor på Lövskatakullen och Femöresparken

Lövskatakullen ligger på en liten kulle på Lövskatan. I Femöresparken hittades en gammal femöring av parkarbetarna då parken gjordes i ordning för 10 år sedan.

Vretkullarna och Mellanparken

Kartor över Vretkullarna och Mellanparken

Vretkullarna ligger på kullar intill Norra Vretvägen och Södra Vretvägen. Mellanparken ligger intill Mellangatan och mellan andra parker (Rosparken, Lindparken och Yrkesparken).

Rosparken (1), Lindparken (2) och Yrkesparken

Kartor över Rosparken, Lindparken och Yrkesparken

Rosparken har haft plantering av rosor. I Lindparken står det några lindar. Yrkesparken ligger intill Yrkesgatan. Kvarteren omkring har yrkesrelaterade namn.

Alderhagen och Dammparken (1)

Kartor över Alderhagen och Dammparken

Alderhagen har funnits som namn redan 1951. Intill Dammparken har det tidigare funnits en damm i åtminstone 40 år.

NJA-parken och Svartöstrandpark

Kartor över NJA-parken och Svartöstrand park

NJA-parken ligger intill tidigare Norrbottens järnverk AB. Svartöstrandpark ligger längs stranden.

Svetsarparken

Karta över Svetsarparken

Svetsarparken ligger intill Svetsargränd

Antnäsparken och Björkskataparken

Kartor över Antnäsparken och Björkskataparken

Hertsöparken och Mjölkuddsparken

Kartor över Hertsöparken och Mjölkuddsparken

Notviksparken och Sundsparken

Kartor över Notviksparken och Sundsparken

Varvsparken och Hermelinsparken

Kartor över Varvspaken och Hermelinsparken

Parken vid museet och Hermelinsparken får ett gemensamt namn Hermelinsparken.

Muralplatsen Svartöstan

Karta över Muralplatsen

Historik: En muralmålning (väggmålning) är en form av dekorationsmålning som målas direkt på väggen. 1985 avmålades ett gammalt fotografi på en brandmur som fanns invid parken. 1990 revs muren och ersattes med en liknande (mindre) målning som finns kvar än idag. Parken kallas av en del för Muralplatsen.

Tunaskogen och Lejde strandpark

Kartor över Tunaskogen och Lejde strandpark

Framlänningsparken, Kyrkbyparken och Raanparken

Karta över Framlänningsparken

Framlänningsparken har fått sitt namn efter framlänningarna, det vill säga de sockenbor som kom från södra sidan av Lule älv och hade sina stugor på den södra delen av kyrkstaden.

Kartor över Kyrkbyparken och Raanparken

Raan: "Gamla namnet på Råneå och den bondska benämningen på Råneå, ett välkänt uttryck "Ve kå:ma fra Raan å djä:ra hori ve vi:li" (Vi kommer från Råneå och gör som vi vill)".

För att få hjälp med att hitta ett passande namn till parken i Råneå kontaktades Birgitta Johansson Nordberg. Birgitta gjorde en "förslagslåda" på facebook där man fick lämna in förslag till namn på parken.

Bohnsackparken och Kanalparken

Bohnsackparken är namnet på det nya parkområdet vid Burströmska rondellen och Kanalparken är namnet på parkområdet vid Lulsundskanalen.

Karta över Kanalparken och Bohnsackparken

Namnsatta utegym

Östermalm

På Östermalm hittar du Kanalparkens utegym intill lekplatsen som har namnet Kanalparkens lek- och aktivitetsplats.

Seminariets seniorutegym ligger intill lekplatsen med namnet Seminariets lek- och aktivitetsplats.

Karta över kanalparkens utegym och seminariets seniorutegym

Bergnäset

På Trollheden, finns Höträskets utegym som ligger vid elljusspåret intill Höträsket.

Karta över Höträskets utegym

Kronan

På Kronanbacken finns Drabantgatans utegym som är placerad intill Drabantgatans lekplats vid Drabantgatan.

Karta över Drabantgatans utegym

Mjölkudden

Mjölkudden ligger Mjölkuddsparkens utegym som ligger i Mjölkuddsparken.

Karta över Mjölkuddsparkens utegym

Ormberget

På Ormberget finns Ormbergsstadions utegym som ligger placerad intill skidstadion och Femmans utegym som ligger efter elljusspårets 5 km slinga.

Karta över Ormbersstadions utegym

Sidan uppdaterades den 20 april 2023