Kvartersnamn Notviken

Nytt kvartersnamn - Bågsågen

Del av fastigheten Notviken 4:40 har fått kvartersnamnet Bågsågen.

Nytt kvartersnamn  Bågsågen

Martin Ljungs gata

För att hedra Martin Ljungs minne har Vagngatan ersatts med Martin Ljungs gata.

Martin Ljungs gata

Sidan uppdaterades den 15 november 2021