Gatunamn Måttsund/Kallviken

Lillåsen

Del av vägen Lillviksholmen har fått namnet Lillåsen

Lillbergsvägen

Berget intill den nya vägen kallas Lillberget av Måttsundsborna.

Sidan uppdaterades den 20 september 2022