Porsölund

Klicka för att förstora

Gatunamn Kronanvägen

Kronanvägen ska skapa kontinuitet mellan befintliga bostadsområden inom Kronan och stärka sambandet mellan Luleås östra och västliga delar.

Inga adressnummer kommer att behöva ändras eller tas bort i samband med namnsättningen/- ändringen.

Vägen har redan namnet Kronanvägen från Kronanrondellen fram till Husargatan. Värnpliktsgatan och Skiljevägen får därmed ändrat namn på den del av sträckan som kommer få namnet Kronanvägen. Vägens stäckning är från vägen som idag har namnet Kronanvägen vidare till Hertsövägen.


Sidan uppdaterades den 15 november 2021