Gatunamn Hällbacken

Namnen på gatorna i det nya bostadsområdet Hällbacken har hämtats från miljön som omger området. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Gatunamnet för huvudvägen som går genom området är Hällbacksvägen.

Temat för namnen på Hällbacken är växligheten inom området. Den längsta gatan har fått namn efter den marktyp som dominerar. De övriga gatorna har fått namn efter växligheten för marktypen.

Etapp 1 och 2

På etapp 1 har en åkerholme lämnats kvar i området. Gatan har därför fått namnet Åkerholmsgatan.

Etapp 2 domineras av granskog och gatorna har därför fått namnet Granskogsgatan, Pyrolagatan, Linneagatan, Gullrisgatan.

Hällbackens gatunamn på etapp 1 och 2

Etapp 3

Etapp 3 domineras av tallskog och gatorna har fått namnen Tallskogsgatan, Renlavsgatan, Skvattramgatan, Lummergatan och Kovallgatan.

Gatunamn på Hällbacken etapp 3

Etapp 4

Etapp 4 domineras av myrmark och gatorna har fått namnen Skogsmyrgatan och Tranbärsgatan.

Gatunamn på Hällbacken etapp 4.

Etapp 5

Etapp 5 domineras av hällmark. Genom etapp 5 byggs en huvudgata, Berghällsvägen, som kan komma att förlängas vidare den dag det blir aktuellt med ytterligare utbyggnad av Hällbacken. Gatorna har fått namnen Hällmarksgatan, Hedlavsgatan, Kartlavsgatan, Stensötagatan, Kattfotsgatan och Berghällsvägen.

Gatunamn på Hällbacken etapp 5

Luleå Kommuns princip vid namnsättning är att vägar mellan stadsdelar och större vägar inom stadsdelar har ändelsen -vägen. För kvartersvägar inom stadsdelar och i centrumkärnan används -gatan.

Sidan uppdaterades den 12 juli 2022