Då tidigare namnsatta vägar i området fått soldatnamn, så som Hjorhagenvägen, Klintebostigen med flera, har det nya bostadsområdet fått vägnamnen Fältjägarvägen, Indelningsvägen samt Mönstringsvägen.

Gatunamn Börtnäsheden

Del av Börtnäsvägen byter namn till Fältjägarvägen. Börtnäsvägen 87-95 har fått adressen Fältjägarvägen 6-14. Se kartan ovan.

För att få en så bra adressättning som möjligt, kommer gatuadressen Börtnäsvägen (87-95) att ändras till Fältjägarvägen. Detta för att ge adressplats för eventuellt kommande byggnationer efter den sträcka av Börtnäsvägen som kommer att behålla sitt namn.

 

Sidan uppdaterades den 14 september 2022