Gång- och cykelbroar Lulsundskanalen

Lulsundskanalen

Vid utryckningslarm kan trafikbro förväxlas med gång- och cykelbro. Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att trafikinformationen stämmer, vilket underlättas genom namnsättning och skyltning av dessa gång- och cykelbroar.

1. Märta Bucht (1882-1962)

Engagerad i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt, Föreningen Fred och Frihet, Vita Bandet, ledamot i kyrkofullmäktige och i folkskolestyrelsen (1911-1930). Belönad med kunglig medalj och orden för sina insatser i samhället.

2. Sigrid (Siri) Holm (1870-1960)

Engagerad i Luleå Kvinnliga Nykterhetsförening (från 1913 Vita Bandet). Första kvinnan i Luleå stadsfullmäktige och sjätte inröstade kvinnan i fullmäktige i Sverige, satt perioden 1910-1919.

3. Linda Fagerlin (1864-1922)

Engagerad i Luleå Jultomtar, Luleå Fruntimmersförening, och Föreningen Mjölkdroppen, (till förmån för behövande barn). Invald som (första eller andra kvinna) ledamot i Luleå stads fattigvårdsstyrelse, satt perioden 1902-1913, (blev invald samtidigt med Lotten)

4. Charlotta (Lotten) Burman (1854-1942)

Engagerad i Luleå Fruntimmersförening, Luleå Jultomtar, Luleå Arbetsstuga och Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Invald som (första eller andra kvinna) ledamot i Luleå stads fattigvårdsstyrelse, satt perioden 1902-1913, (blev invald samtidigt med Linda).

Sidan uppdaterades den 24 september 2019