Cirkulationsplats Sunderbyn

Cirkulationsplatsen intill Sunderby sjukhus har fått namnet Sjukhusrondellen

Sidan uppdaterades den 15 november 2021