Översikt kartor namn på gatubroar, cykelbroar och cirkulationsplatsre

Cirkulationsplats Midgårdsrondellen

För att skapa en säkrare trafikmiljö för korsningen Haparandavägen, Banvägen och Midgårdsvägen har en cirkulationsplats byggts.

Namnberedningskommittén har beslutat att det nya namnet blir Midgårdsrondellen.

Sidan uppdaterades den 13 september 2022