Cirkulationsplats Gäddvik

Den planerade cirkulationsplatsen i korsningen mellan väg 968 och väg 616 intill Gamla Gäddviksbron, får namnet Gäddviksrondellen.

Sidan uppdaterades den 15 november 2021