Vi bygger på Kronan

Etapp 1 - HSB, Riksbyggen, RAW, Lerstenen, BD Fastigheter och Heimstaden

Etapp 2 - Bolite, Magnolia och Amasten

Etapp 3 (Stadsdelscentrum) - Nåiden, Nischer, Boet Bostad och Serneke

Läs mer på www.kronanlulea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensamma lösningar

Byggaktörerna som ska bygga i Kronandalen har flera gemensamma lösningar för kvarteren i den första etappen. Lösningarna bygger på de krav som kommunen ställt i urvalsarbetet avseende t ex gestaltning, energi, miljö, trafik, tillgänglighet och trygghet. Det handlar om att entréer ska vara vända ut mot gatan för att skapa rörelse i gaturummet, att fjärrvärme ska användas och att hushållsel ska mätas i varje bostad. Materialval och färg för husfasader har valts för att skapa en helhet inom etappen men ändå ge variation. Byggaktörerna utformar gårdar med trygghet och tillgänglighet i fokus.

Cykel och buss blir prioriterat

Samtliga byggaktörer satsar även på trygg, säker och väderskyddad cykelparkering då hela Kronandalen byggs för i första hand gående, cyklister och bussresenärer. De boende i området kommer ha tillgång till fyra busslinjer däribland den planerade elbusslinjen mellan Kronan och Porsön/universitetet.


All bilparkering ska ske i parkeringshus eller underjordiska garage där det ska finnas laddplatser för elbilar. Flera byggaktörer kommer gå samman för att skapa underlag till bilpool vilket generellt sett är nytt i Luleå.

Namnen på kvarteren i Kronandalen har friluftstema.

Friluftstema för de nya kvarteren

Kvartersnamnen i Kronandalen har fått namn med friluftstema med avseende på närheten till Ormbergets friluftsområde och Hertsöhedens naturreservat.

Mer information om Kronan

Vill du läsa mer om Kronan och då i synnerhet om du vill bygga och etablera dig på området rekommenderar vi sidan www.kronanlulea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för dig.

Sidan uppdaterades den 2 mars 2023