Antagen detaljplan - Kronandalen

Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Kronan 1:5, och Logementet 1. SBF 2015/1868.
Se kommunkarta nedan. Välj Kartlager "Samhälle & gator/Detaljplaner".

Kommunkarta - antagen detaljplan Kronandalen. Länk till annan webbplats.

Läs mer om kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen