Utredningar inom fysisk planering

Här kan mer om de utredningar som gjorts de senaste åren när det gäller vad och hur det ska byggas i Luleå.

Lokaliseringsutredning för nya studentbostäder i Luleå

Det viktigaste vid lokalisering av studentbostäder är att de resurser som studenten värderar högst i vardagslivet finns på nära håll. Dessa nyckelresurser är undervisningslokaler, livsmedelsförsäljning och träningslokal. Centrumfunktioner prioriteras i de flesta fall lägre.

Det visar Lokaliseringsutredningen för nya studentbostäder i Luleå.

Stadsdelscentrum i Luleå kommun

Luleå kommun har beslutat att ta fram en plan för utveckling av stadsdelscentrum i Luleå kommun.

Syftet med utredningen har varit att arbeta fram ett beslutsunderlag för hur och i vilken ordning de olika stadsdelarna ska prioriteras, utvecklas och förändras.

Läs projektrapport
Bilaga Stadsdelscentrum

Visioner för Lulsundsberget

Användningen av Lulsundsberget har varit en fråga som diskuterats mycket under flera års tid i Luleå.

Rapporten beskriver områdets
förutsättningar och möjliga
utvecklingsriktningar.

Läs rapport

Vindkraftutredning för Norrbottens kust- och skärgårdsområde

Läs slutrapport (pdf, 66 MB)
Bilga 1-23 (pdf, 99.3 MB)
Bilaga 24 (pdf, 16.7 MB)
Bilaga 25 (pdf, 58.8 kB)