Stadsmiljöprogram för Luleå centrum

Stadsmiljöprogrammet syftar till att beskriva Luleå centrums kvaliteter och möjligheter att utveckla staden till en bättre plats att leva och vistas i.

Programet antogs av kommunalfullmäktige 2004.

Läs mer i Stadsmiljöprogram för Luleå centrum (pdf, 1.3 MB)