Antagande: Detaljplaneprogram för Kronan 1:1, Kronanvägen

SBK 2015/46

Illustration av programområdet

Syftet med planprogrammet är att, utifrån befintliga förutsättningar, föreslå grundläggande struktur för framtida markanvändning inom området. Programområdet ska bidra till att göra Kronan till en väl fungerande stadsdel, integrerad med övriga delar av staden. Inom programområdet ska i framtiden bland annat bostäder, rekreationsområden och en vägkoppling mellan stadens östra och västra delar inrymmas.

Programområdet ligger cirka 2 km nordost om Luleå centrum. Området gränsar till Ormbergets friluftsområde samt Ormberget-Hertsölandets naturreservat i norr och öster. I väster gränsar området till Kronanbackens bostadsområde och i söder sträcker det sig mellan Kvarnbäcken och Lerbäckens bostadsområden.

Här befinner vi oss i planprocessen
Planförslaget har visats för information och synpunkter fr o m 2016-07-08
t o m 2016-08-21 och har 2017-09-27 lämnats in till politiskt godkännande.

Aktuella handlingar

Antagande/godkännande
Detaljplaneprogramöppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelse
öppnas i nytt fönster
Bilaga: Trafikbullerutredningöppnas i nytt fönster
öppnas i nytt fönster
Bilaga: Trafikanalys 2014
öppnas i nytt fönster
Bilaga: Trafikanalys 2016öppnas i nytt fönster

Samråd
Detaljplaneprogramöppnas i nytt fönster

Tidigare handlingar
Fördjupad översiktsplan för Kronan (pdf, 8.2 MB)
Grönutredning Kronanöppnas i nytt fönster
Syntax-analys för Kronan  (pdf, 7.7 MB)               

Följ arbetet med detaljplaneprogram för Kronanvägen


Synpunkter om Kronanvägen som lämnades in i samband med arbetet med detaljplan för Kronanbacken ingår i planeringsunderlaget.

För mer information
Tf. Planchef: Daniel Rova 0920-45 37 04
daniel.rova@lulea.se

Tf. Avdelningschef: AnneLie Granljung 0920- 45 35 46
annelie.granljung@lulea.se