Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förtätningar av bostäder på Björkskatan

Förslag till detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan 1:3,
SBF 2016/684

Planområdet är beläget i stadsdelen Björkskatan mellan Vårvägen och Midsommarvägen. I dagsläget består området av grönytor, en tennisplan och en grusplan och intilliggande bebyggelse utgörs av enfamiljshus.
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra bebyggelse med flerfamiljshus.

Aktuella handlingar

Minnesanteckningar
Möte med närboende 2017-03-01öppnas i nytt fönster

 Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Johanna Lundmark
johanna.lundmark@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se

Processpil