Parkstråk med stadsdelspark i Kronandalen.

Parkstråk med stadsdelspark i Kronandalen. Illustration Strategisk Arkitektur.

Utveckling av stadsdelen Kronan

Kronan blir en modern och centrumnära stadsdel mitt i naturen som erbjuder blandade boendeformer. Ett område som på bästa sätt förenar gammalt med nytt och modernt, centrum med natur och friluftsliv, god arkitektur med hållbara lösningar och kultur.

De senaste åren har flera bostadsområden vuxit upp på Kronan. Här finns både några större villaområden och höghusen på Lulsundsberget, som bildar Luleås nya siluett. Idag bor cirka 1 500 personer i området.

Nu utvecklar vi området ytterligare med nya bostäder och miljöer på det område som kallas Kronandalen. En satsning som likt en pusselbit länkar ihop hela Kronan och skapar en komplett stadsdel. Med ytterligare bostäder finns förutsättningar för en ny skola, Tallkronanskolan, och för att utöka servicen och skapa fler arbetsplatser.

När Kronan är fullt utbyggd år 2030 kommer 7 000 Luleåbor att bo och leva här.

Läs mer på vår sida om naturstad Kronan - Luleås nya stadsdel.

Logotyp Kronan

För mer information

Daniel Rova
Projektledare projekt Kronan
Stadsbyggnadsförvaltningen, avd. Stadsplanering
Luleå kommun
0920-45 37 04
daniel.rova@lulea.se