Foto: Frank Rizo

Aktuella byggplaner och projekt

Luleå växer och från kommunens sida pågår ett intensivt plan- och projektarbete.

Vårt ansvar är att se till att allt som byggs och planeras är långsiktigt hållbart och en bra helhetslösning för Luleå.

Hög planberedskap

Innan ett byggföretag eller annan aktör kan bygga nya bostäder i Luleå så måste kommunen först ta fram en detaljplan för det aktuella området. Detaljplanen anger var, vad och hur man får bygga. I dagsläget finns färdiga planer för drygt 1 100 bostäder. Antalet pågående planer och planer på idéstadiet är många fler.

Här hittar du information om kommunens planarbete och pågående detaljplaner.

Hur många bostäder byggs?

Under 2012-2016 färdigställdes närmare 1 800 bostäder. I år beräknas cirka 600 bostäder bli färdiga och under 2018-2020 cirka 800 bostäder per år. Ju längre bort i tiden, ju mer preliminära är siffrorna.

Antalet färdigställda bostäder 2012-2016 samt bedömning färdigställda bostäder 2017-2019 (uppdaterad oktober 2017)öppnas i nytt fönster (pdf)

Utbyggt VA-nät

För att Luleå ska kunna fortsätta växa på ytan måste staden även växa under marken. Utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet är ett av de största projekt som gjorts i kommunen och består av ett stort antal etapper. Där de nya ledningarna dras fram följer även nya parkområden och trafiklösningar. Projektet kallas Östra länken och under 2014 startade de två första etapperna. Den tredje etappen påbörjades 2016.

Läs mer om projektet Östra länken.

Här finns kommunens övriga aktuella bygg- och samhällsprojekt.