Vy över Luleå centrum från Lulsundsberget

Luleå växer och utvecklas

Luleås tillväxt fortsätter och nu byggs det mer än på många år.

Ungefär 2 000 nya bostäder beräknas bli klara under perioden 2015-2018. Trycket på bostäder är stort, befolkningskurvan pekar uppåt och vi har nu passerat 77 000 Luleåbor.

Återställ
Hur många bostäder byggs och var? Vilken typ av bostäder?
Återställ
Fler frågor och svar om bostadsläget i Luleå
Återställ
Chatt om bostäder med Luleås kommunalråd


Luleås befolkningsutveckling 2017-2018

Diagram befolkningsutveckling 2017 och 2018

Luleås befolkningsutveckling veckovis under år 2017 (blå kurva) och 2018 (röd kurva). Den 31/12 2017 var vi 77 470 invånare.