Vy över Luleå centrum från Lulsundsberget

Luleå växer och utvecklas

Luleås tillväxt fortsätter och nu byggs det mer än på många år.

Närmare 1 700 nya bostäder blev klara under perioden 2015-2018. Trycket på bostäder är stort, befolkningskurvan pekar uppåt och vi närmar oss 78 000 Luleåbor.

Återställ
Hur många bostäder byggs och var? Vilken typ av bostäder?
Återställ
Fler frågor och svar om bostadsläget i Luleå
Återställ
Chatt om bostäder med Luleås kommunalråd


Luleås befolkningsutveckling 2018-2019

Diagram befolkningsutveckling 2018 och 2019

Luleås befolkningsutveckling veckovis under år 2018 (blå kurva) och 2019 (röd kurva). Den 31/12 2018 var vi 77 822 invånare.