Luleå växer och utvecklas

Luleås tillväxt fortsätter och nu byggs det mer än på många år.

Ungefär 2 000 nya bostäder beräknas bli klara under perioden 2015-2018. Trycket på bostäder är stort, befolkningskurvan pekar uppåt och vi har nu passerat 77 000 Luleåbor.

Återställ
Hur många bostäder byggs och var? Vilken typ av bostäder?
Återställ
Fler frågor och svar om bostadsläget i Luleå
Återställ
Chatt om bostäder med Luleås kommunalråd


Luleås befolkningsutveckling 2016-2017

Diagram befolkningsutveckling 2016 och 2017

Luleås befolkningsutveckling veckovis under år 2016 (blå kurva) och 2017 (röd kurva). Den 31/12 2016 var vi 76 770 invånare.