Förtätning av bostäder och verksamheter i Centrum, Katten 6

Förslag till detaljplan för Katten 6.
SBF 2021-706

Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för Bostäder med mindre del verksamheter i bottenplan upp till 15 våningar. Parkering föreslås lösas undergrävt i två plan.

Detaljplanen omfattar fastigheten Katten 6, fastigheten består i dagsläget av grusbelagd markparkering. Gällande plan A68 reglerar byggrätten inom fastigheten till fyra våningar. För att möjliggöra en utökad byggrätt krävs en ändrad detaljplan.

Här befinner vi oss i planprocessen
Arbete pågår med att ta fram handlingar inför samråd. Samråd av detaljplanen planeras under 2022.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0920-45 30 00.

Planarkitekt Ruben Norén Selberg
ruben.noren.selberg@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023