Bild: Shutterstock

Glassförsäljare till Sommargatan sökes

Vi söker någon som vill sälja glass under tiden sommargatan är öppen från 25 maj till 18 augusti.

Glassförsäljare sökes

Vi söker en förening, företag eller annan organisation som önskar sälja glass under hela eller delar av perioden sommargatan är öppen.

25 maj - 18 augusti

Sommargatan öppnar den 25 maj och stänger den 18 aug och årets sommargata blir på Storgatan mellan Nygatan och Kyrkogatan. 

Intresserad?

Ring 0920 - 45 30 00. Kontaktperson är Helena Lindvall, projektledare för L-Å Hållbart resande.