Vårstädningen är igång

Knarrar det under fötterna där du går eller slirar du med cykeln på grusiga gång- och cykelvägar? - Lugn - nu startar kommunens vårarbete med att ta upp vinterns sand och grus. Även du kan hjälpa till genom att flytta undan bilen när våra maskiner kommer.

Alla årstider har sin tjusning men våren är nog den som tydligast tar fram de mindre trevliga överraskningarna när snön smält undan. Ett sådant vårtecken är svårforcerade grusstråk i tjocka lager på våra gång- och cykelvägar. Men snart blir det bättring på den fronten för redan nu är kommunens sandupptagningsarmada av fordon ute på årets städjobb.

– Det kommer att användas ett trettiotal maskiner för att genomföra årets sandupptagning där Luleås sju huvudcykelstråk prioriteras, säger Patrik Ruumensaari, sektionschef på Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun.

Starten sker samtidigt i centrum, på gång- och cykelvägar och busshållplatser.
Därefter åtgärdas huvudgator, industriområden, bostadsgator och sist sopas grönytorna.

Arbetet är beräknat vara klart till slutet av maj.

Anledningen till att det måste vara plusgrader när sandupptagningarbetet görs är att det krävs vattenbegjutning av vägytan för att minska dammet vid upptagningen.