Vill du ställa ut blomlådor på din gata i sommar?

Varje år ställs drygt 200 blomlådor ut på Luleås gator. Meningen är att förarna ska uppmärksamma omgivningen och anpassa hastigheten. Låg hastighet är en viktig del i en trygg och säker trafikmiljö.

För att få ställa ut blomlådor måste du ansöka om tillstånd. Tillståndet gäller ett år i taget och du måste själv förnya tillståndet inför varje sommar om du vill ställa ut blomlådor.

Nytt för i år är att det krävs att du som söker om tillstånd har en bank-id/mobilt bank-id. Sista ansökningsdagen för att ansöka om tillstånd för att få ställa ut blomlådor sommaren 2019 är den 15 maj. Detta innebär att våra e-tjänster då stängs och det går inte längre att ansöka om tillstånd för blomlådor.

Läs mer på våra sidor om du vill veta mer.